En

Trallfa

Om trallfa gruppen

Trallfa gruppen er lokalisert i Langgaten i Sandnes og på Holmen i Stavanger. Trallfa gruppen opererer i dag innenfor to hovedforretningsområder: Eiendom og Finans.