En

Trallfa

Trallfa

Utvikler fremtidens arbeidsplass

Trallfa utvikler næringseiendom, og har de siste 15 årene utviklet ca 80.000 kvm bygg i Sandnes- og Stavangerområdet. Vi benytter et høyt kvalitetsnivå ved valg av materialer, byggeprosedyrer og tekniske løsninger, og legger vekt på fleksible løsninger med fokus på miljø og ressursbruk. Trallfa utvikler ”fremtidens arbeidsplass”.
Les mer

Om trallfa gruppen

Trallfa gruppen er lokalisert i Langgaten i Sandnes og på Holmen i Stavanger. Trallfa gruppen opererer i dag innenfor to hovedforretningsområder: Eiendom og Finans.

 
Kontakt oss

Trallfa gruppen

Hele historien

Med røtter i jordbruksmiljø og kunnskaper innen mekanisk industri, starter og grunnlegger Nils Underhaug sitt eget firma, Trallefabrikken. Navnet blir siden forkortet til Trallfa.
Fra første stund av satser bedriften på traller, vogner, transportutstyr og ikke minst trillebårer.
Trallfa utvikler seg til å bli Nordens ledende produsent på ikke-motorisert transportutstyr.

Trallfa starter utviklingen av verdens første industrirobot.

Roboten blir tatt i bruk i Trallfa sin egen produksjonsvirksomhet.

Trallfa-roboten blir kommersiell.

Det innledes markedsføringssamarbeid med DeVilbiss Company Toledo i Ohio, USA.
DeVilbiss er et datterselskap av Champion Sparkplugs Inc.

Lisensavtale med Kobe Steel, Japan, inngås for produksjon av roboter.

Selskapet blir divisjonert. Trallfa Robot og Trallfa Transport blir organisert i egne, rendyrkede forretningsområder med egne mål og strategier.

Trallfa Robot flytter inn i eget, nytt industribygg.

Det gjøres avtale med DeVilbiss om lisensproduksjon av Trallfa-roboter på det nordamerikanske markedet.

Etablering av Trallfa Handel.

Trallfa bygger ny trillebårfabrikk på Håland. Trallfa Transport blir etablert.
Etablering av Trallfa Access og kjøp av bygg (Kvål).
Trallfa bygger trillebårfabrikk for produksjon i Malaysia.
Et nytt salgsselskap i Vest Tyskland, Trallfa Gmbh, styrker markedssiden på det europeiske markedet.
En ny robotgenerasjon ser samtidig dagens lys.

Trallfa etablerer eget salgsselskap i USA, Trallfa US Inc.

I 1985 har Trallfa Robot 50% av verdensmarkedet innen industriroboter for overflatebehandling. Dette forretningsområdet utvikler seg til å bli et av landets mest lønnsomme foretak.
Trallfa selger 51% av aksjene i Trallfa Robot AS til ASEA-konsernet.
Trallfa Robot AS utvikler TRACS, et fullstendig integrert, multirobot system for overflatebehandling av biler.
Flytting av hovedkontor til Vågen, Sandnes.
Avvikling av Trallfa Access.

 

Trallfa selger 51% av industribedriften i Malaysia.
Salg av Trallfa US Inc.

Salg av Trallfa Handel.
Trallfa Robot leverer sitt første komplette TRACS-system til Fiats nye bilfabrikk i Italia.

Trallfa selger de resterende aksjene i Trallfa Robot til ASEA, som dermed overtar bedriften. Trallfas robotutvikling er gjennomført, og fremstår som et godt eksempel på hvordan Trallfa Industrier vil engasjere seg i tilsvarende prosjekter i samarbeid med kvalifiserte partnere.

Bygging av nytt hovedkontor i Gravarsveien, Sandnes.
Avvikling av Trallfa True Temper Malaysia.
Trallfa kjøper 15% av aksjene i Kverneland og 100% av Randersbøren AS i Danmark, som også eide trallefabrikkene Richard i Frankrike og CA Industries i Nord Irland.

Trallfa fisjoneres i to selskaper: Trallfa og Trallfa Industrier.
Trallfa eies 100% av Olav Underhaug.
Trallfa Industrier eies av Olav, Finn og Rune Underhaug, samt Euroventures Nordica, som kommer inn på eiersiden ved rettet emisjon.
Trallfa fisjoneres i tre selskaper: Trallfa, Troll og Inverto.

Salg av Trallfa Transport AS i Industriveien på Bryne. I dag Trallfavegen!
Trallfa etablerer varemegling gjennom Trallfa Tradebroker.
Trallfa Industrier selger samtlige av sine aksjer i Trallfa Transport, Trallfa Ravendo og Randersbøren til Ginge.

Trallfa AS erverver 65% av aksjene i Block Forsikring fra Block AS.

Trallfa Industrier selger industribygg på Bryne til Time Energi.

Salg av aksjene i Block Forsikring.
Salg av eksisterende aksjer i Kverneland AS.
Trallfa Industrier fisjoneres i fire selskaper.
Olav Underhaug er 100% eier av Trallfa AS.
Kjøp av kontor på Aker Brygge, Oslo.

Trallfa Industrier
Erverv av 50% av aksjene i Motorhuset. Etablering av Double O Marketing,
utgiver av Norges første MC Børs og Katalog. Etablering av konseptet Bike’n Rider.
Erverv av 94,6% av aksjene i Rotoplast, Tvedestrand (nå Trallfa Rotoplast).

Trallfa
Etablering av Norheim Løwenstrasse (50% eierandel) og oppføring av 470 kvm bygg på Forus.
Etablering av Trallfa Løwenstrasse  (100%) og oppføring av 2300 kvm forretningsbygg på Forus.

Trallfa Industrier
Etablering av Trallfa Løwenstrasse III, erverv av 11 mål tomt på Forus.
Etablering av Trallfa Løwenstrasse II. Oppføring av 5000 kvm forretningsbygg på Forus med ferdigstillelse i 1998 (Trallfa Parken).
Etablering av Trallfa Dybvig, erverv av 17000 kvm forretningseiendom i Arendal.

Trallfa Industrier AS
Fusjonering med RøSi Invest med selskapene RøSi Eiendom, SR Transport, Nortemp Spedisjon, Jærterminalen og Kristiansund Kranservice.
Trallfa Industrier er etter dette eid av Olav Underhaug og Bjørn Røstad.
Salg av Double O Marketing.

Trallfa Industrier
Salg av Trallfa Industrier sin 50% eierandel i Bike’n Rider Norway AS.
Etablering av Trallfa Bankplassen, erverv av Langgaten 54, Sandnes.
Etablering av Trallfa Tananger, erverv av Plattformvn. 2 – 4, Tananger.

Trallfa Industrier
Salg av Trallfa Løwenstrasse II AS, Luramyrveien 79, til Einar von Hirsch.
Salg av Trallfa Løwenstrasse AS, Luramyrveien 75, til Einar von Hirsch.

Trallfa
Salg av Trallfa sin 50% eierandel i Norheim Løwenstrasse.

Trallfa Industrier
Etablering av Trallfa Sanitus, erverv av 38,8% av aksjene i Tannhelseklinikken Colosseum Dental AS.
Etablering av Trallfa Forus I AS. Oppføring av 2730 kvm handelsbygg for Toys r’ us.

Trallfa Industrier
Erverv av tomt for MegaFlis og Expert på Forus. Etablering av Trallfa Forus IV AS.

 

Trallfa Industrier
Ferdigstillelse av bygg I i Trallfa Gården, Trallfa Løwenstrasse III.
Trallfa Industrier AS flytter inn i nytt hovedkontor i Trallfa Gården.
Etablering av Trallfa Solasplitten I, erverv av Lagervn. 24, Stavanger.

Trallfa Industrier 
Salg av tomt på Forus (Trallfa Bærheim).
Salg av Trallfa Forus I.
Erverv av tomt på Lura i Luramyrveien 40. Etablering av Trallfa Tvillinggården AS.
Overtakelse av konsoliderende flertall i Colosseum Dental.

Trallfa Industrier
Trallfa Rotoplast fusjoneres inn i Partnerplast, Trallfa Industrier eier 5% av selskapet.
Fisjon av Trallfa Industrier til Trallfa Industrier og Røsi Invest.

Trallfa Industrier 
Erverv av kontor på Tjuvholmen, Oslo.
Erverv av 50% av aksjene i Strandgaten 41, Sandnes.
Etablering av Trallfa Solasplitten II. Avtale inngått med Smith International Norway.
Trallfa Solasplitten II kjøper 15500 kvm tomt på Forus.
Trallfa Forus IV fører opp 2717 kvm handelsbygg (Mega Flis Holding) og
3128 kvm handelsbygg (Expert Norge).
Salg av aksjene i Trallfa Dybvig.

Trallfa Industrier
Etablering av Trallfa Trolls, eiet med 60% av Trallfa Industrier.
Kjøp av 100% av Trolls of Norway AS.
Salg av Trallfa Bankplassen.
Salg av aksjene i Trallfa Løwenstrasse III AS til Pareto Investorservice ASA.
Salg av aksjene i Trallfa Forus IV AS til Pareto Investorservice ASA
Salg av aksjene i Strandgaten 41 AS til Kruse Smith Eiendom.
Salg av Trallfa Solasplitten II AS til syndikat av Sandnes Sparebank, SSB Næringseiendom.
Salg av Colosseumklinikken Legeavdeling.

Trallfa Industrier
Kjøp av eiendom på Fister.
Kjøp av aksjer i Jæren Skoglag.
Kjøp av aksjer i Norsk Kraft, 40% eierandel.
Erverv av eiendom i Klepp og etablering av Trallfa Storhauggården.
Salg av aksjene i Trolls of Norway.

 

 

Salg av kontor på Aker Brygge, Oslo.
Trallfa administrasjon flytter inn i nytt hovedkontor på Trallfa Tvillinggården AS.
Utviklingen av Trallfa Potteridokken starter. Tomt i indre vågen i Sandnes sentrum.

Trallfa Industrier    
Salg av aksjene i Colosseum Dental AS til IK.
Salg av Trallfa Trolls og Trollheia eindom.
Storhauggården ferdig rehabilitert og utleid.
Signering av samarbeids- og selskapsavtale for Gravarsveien-området, reguleringsarbeid igangsatt.

Trallfa Industrier
Salg av Trallfa Solasplitten I AS til Tjelta Eiendom AS.
Overdragelse av parsell, 871 kvm i Sola Kommune, til Trallfa Solasplitten X.

Trallfa Capital
Fusjon av Trallfa Industrier og B. Underhaug inn i Trallfa Capital.

 

Salg av Trallfa Solasplitten X til Syndikat i DnB.
Kjøp av Langgt 12 i Sandnes. Etablering av Trallfa Focus AS.

Trallfa Capital
Administrasjonen flytter til nye lokaler i Langggaten 12, Sandnes.
Opprettelse av Trallfa AS og B Underhaug AS.
Salg av aksjene i Nordskog.

Trallfa
Trallfa kjøper Nordbøgata 9A, Stavanger (20% eierandel).
Etablerer Nordbøgata 9A AS, Huset på Holmen. Utvikler eiendommen.

Trallfa    
Trallfa AS og Espedal & Co AS etablerer Vestvendt Eiendom AS (50/50).
Vestvendt Eiendom AS kjøper Østervåg 30, Stavanger (Cafe Sjå Inge).
Trallfa AS flytter inn i nye lokaler i Nordbøgata 9A, Stavanger.

Kjøp av nausteiendom på Ølberg, Sola kommune.
Bygging av næringsbygg på Klepp, Trallfa Storhauggården. Leietaker Avetti Motor AS.

Norsk Kraft Holding AS selger alle aksjene i NK Småkraft AS til OBOS Energi AS.

Generasjonsskifte
Fisjon av Trallfa Capital AS til to selskaper: Trallfa Capital AS og Trallfa Underhaug AS.
Merete Underhaug, Berit Underhaug Waage og Marit Underhaug eier sammen 100% av Trallfa Underhaug.

Trallfa Capital
Etablering av Trallfa Cannes AS
Kjøp av leilighet i Port Robinson, Cannes.

Trallfa Underhaug
Salg av nausteiendom på Ølberg i Sola kommune.