En

Trallfa

Trallfa

Utvikler fremtidens arbeidsplass

Trallfa utvikler næringseiendom, og har de siste 15 årene utviklet ca 80.000 kvm bygg i Sandnes- og Stavangerområdet. Vi benytter et høyt kvalitetsnivå ved valg av materialer, byggeprosedyrer og tekniske løsninger, og legger vekt på fleksible løsninger med fokus på miljø og ressursbruk. Trallfa utvikler ”fremtidens arbeidsplass”.
Les mer

Finans

Kraft og eierskap
Trallfa gruppen er den største eieren i Norsk Kraft AS, et finanshus med industrielt utgangspunkt i energibranjen. Med utgangspunkt i bransjekunnskap er selskapet en ledende rådgiver innenfor utvikling og finansiering av småkraftverk. Selskapet tilbyr også, via NK Funds AS, investeringsmuligheter rettet mot kraftmarkedet.

Om trallfa gruppen

Trallfa gruppen er lokalisert i Langgaten i Sandnes og på Holmen i Stavanger. Trallfa gruppen opererer i dag innenfor to hovedforretningsområder: Eiendom og Finans.

 

Trallfa sponser:

nuart_sandnes_arttrail2     sf_logo2
Kontakt oss

Trallfa gruppen

Hele historien

Med røtter i jordbruksmiljø og kunnskaper innen mekanisk industri, starter og grunnlegger Nils Underhaug sitt eget firma, Trallefabrikken. Navnet blir siden forkortet til Trallfa.
Fra første stund av satser bedriften på traller, vogner, transportutstyr og ikke minst trillebårer.
Trallfa utvikler seg til å bli Nordens ledende produsent på ikke-motorisert transportutstyr.

Trallfa starter utviklingen av verdens første industrirobot.

Roboten blir tatt i bruk i Trallfa sin egen produksjonsvirksomhet.

Trallfa-roboten blir kommersiell.

Det innledes markedsføringssamarbeid med DeVilbiss Company Toledo i Ohio, USA.
DeVilbiss er et datterselskap av Champion Sparkplugs Inc.

Lisensavtale med Kobe Steel inngås for produksjon av roboter.

Selskapet blir divisjonert. Trallfa Robot og Trallfa Transport blir organisert i egne, rendyrkede forretningsområder med egne mål og strategier.

Trallfa Robot flytter inn i eget, nytt industribygg.

Det gjøres avtale med DeVilbiss om lisensproduksjon av Trallfa-roboter på det nordamerikanske markedet.

Etablering av Trallfa Handel.

Trallfa bygger ny trillebårfabrikk på Håland. Trallfa Transport blir etablert.
Etablering av Trallfa Access og kjøp av bygg (Kvål).
Trallfa bygger trillebårfabrikk for produksjon i Malaysia.
Et nytt salgsselskap i Vest Tyskland, Trallfa Gmbh, styrker markedssiden på det europeiske markedet.
En ny robotgenerasjon ser samtidig dagens lys.

Trallfa etablerer eget salgsselskap i USA, Trallfa US Inc.

I 1985 har Trallfa Robot 50% av verdensmarkedet innen industriroboter for overflatebehandling. Dette forretningsområdet utvikler seg til å bli et av landets mest lønnsomme foretak.
Trallfa selger 51% av aksjene i Trallfa Robot til ABB.
Hovedkontor flyttes til Vågen, Sandnes.
Trallfa Access avvikles.

Trallfa selger 51% av industribedriften i Malaysia.
Salg av Trallfa US Inc.

Salg av Trallfa Handel.

Trallfa selger de resterende aksjene i Trallfa Robot til ABB, som dermed overtar bedriften. Trallfas robotutvikling er gjennomført, og fremstår som et godt eksempel på hvordan Trallfa Industrier vil engasjere seg i tilsvarende prosjekter i samarbeid med kvalifiserte partnere.

Bygging av nytt hovedkontor i Gravarsveien, Sandnes.
Avvikling av Trallfa True Temper Malaysia.
Trallfa kjøper 15% av aksjene i Kverneland og 100% av Randersbøren AS i Danmark, som også eide trallefabrikkene Richard i Frankrike og CA Industries i Nord Irland.

Trallfa fisjoneres i to selskaper: Trallfa og Trallfa Industrier.
Trallfa eies 100% av Olav Underhaug.
Trallfa Industrier eies av Olav, Finn og Rune Underhaug, samt Euroventures Nordica, som kommer inn på eiersiden ved rettet emisjon.
Trallfa fisjoneres i tre selskaper: Trallfa, Troll og Inverto.

Salg av Trallfa Transport bygget (i Industriveien, Bryne).
Trallfa etablerer varemegling gjennom Trallfa Tradebroker.
Trallfa Industrier selger samtlige av sine aksjer i Trallfa Ravendo og Randersbøren til Ginge.

Trallfa erverver 65 % av aksjene i Block Forsikring fra Block.

Trallfa Industrier selger industribygg på Bryne til Time Energi.

Salg av aksjene i Block Forsikring.
Salg av aksjer i Kverneland.
Trallfa Industrier fisjoneres i fire selskaper.
Kjøp av kontor på Aker Brygge, Oslo.

Trallfa Industrier
Erverv av 50% av aksjene i Motorhuset. Etablering av Double O Marketing,
utgiver av Norges første MC Børs og Katalog. Etablering av konseptet Bike’n Rider.
Erverv av 94,6% av aksjene i Rotoplast, Tvedestrand (nå Trallfa Rotoplast).

Trallfa
Etablering av Norheim Løwenstrasse (50% eierandel) og oppføring av 470 kvm bygg på Forus.
Etablering av Trallfa Løwenstrasse  (100%) og oppføring av 2300 kvm forretningsbygg på Forus.

Trallfa Industrier
Etablering av Trallfa Løwenstrasse III, erverv av 11 mål tomt på Forus.
Etablering av Trallfa Løwenstrasse II. Oppføring av 5000 kvm forretningsbygg på Forus med ferdigstillelse i 1998 (Trallfa Parken).
Etablering av Trallfa Dybvig, erverv av 17000 kvm forretningseiendom i Arendal.

Trallfa Industrier
Opprettelse av holdingsselskapet Bike’n Rider Norway (50% eierandel).
Fusjonering mellom TCM og Motorhuset til Motorhuset TCM.

Trallfa Industrier AS
Fusjonering med RøSi Invest med selskapene RøSi Eiendom, SR Transport, Nortemp Spedisjon, Jærterminalen og Kristiansund Kranservice.
Trallfa Industrier er etter dette eid av Olav Underhaug og Bjørn Røstad.
Salg av Double O Marketing.
Erverv av 50% av aksjene Ny Teknikk Jæren gjennom rettet emisjon.

Trallfa Industrier
Salg av Trallfa Industrier sin 50% eierandel i Bike’n Rider Norway.
Etablering av Trallfa Bankplassen, erverv av Langgaten 54, Sandnes.
Etablering av Trallfa Tananger, erverv av Plattformvn. 2 – 4, Tananger.

Trallfa    

Salg av Luramyrveien 79 og 75 (Trallfa Parken).

Trallfa
Salg av Trallfa sin 50% eierandel i Norheim Løwenstrasse.

Trallfa Industrier
Etablering av Trallfa Sanitus, erverv av 38,8% av aksjene i Tannhelseklinikken Holding.
Etablering av Trallfa Forus I.

Trallfa Industrier 
Salg av RøSi Invest sin 50% eierandel i Kristiansund Kranservice.
Erverv av gnr 69 bnr 2613, Forus, etablering av Trallfa Forus IV.
Trallfa Forus I fører opp 2730 kvm handelsbygg (Toys ‘r’ us).

 

Trallfa Industrier
Ferdigstillelse av bygg I i Trallfa Gården, Trallfa Løwenstrasse III.
Trallfa Industrier flytter inn i nytt hovedkontor i Trallfa Gården.
Etablering av Trallfa Solasplitten I, erverv av Lagervn. 24, 4033 Stavanger.

Trallfa Industrier 
Salg av tomt på Forus (Trallfa Bærheim).
Salg av Trallfa Forus I.
Kjøp av tomt på Lura/Forus fra Sandnes Tomteselskap.
Overtakelse av konsoliderende flertall i Colosseum Dental.

Trallfa Industrier
Trallfa Rotoplast fusjoneres inn i Partnerplast, Trallfa Industrier eier 5% av selskapet.
Fisjon av Trallfa Industrier til Trallfa Industrier og Røsi Invest.

Trallfa Industrier 
Erverv av kontor på Tjuvholmen, Oslo.
Erverv av 50% av aksjene i Strandgaten 41, Sandnes.
Etablering av Trallfa Solasplitten II. Avtale inngått med Smith International Norway.
Trallfa Solasplitten II kjøper 15500 kvm tomt på Forus.
Trallfa Forus IV fører opp 2717 kvm handelsbygg (Mega Flis Holding) og
3128 kvm handelsbygg (Expert Norge).
Salg av aksjene i Trallfa Dybvig.

Trallfa Industrier
Etablering av Trallfa Trolls, eier 60%, erverv av 100% av Trolls of Norway og etablering av Trollheia Eiendom.
Salg av Trallfa Bankplassen.
Etablering av Trallfa Tvillinggården.
Salg av Trallfa Solasplitten II.
Salg av Colosseumklinikken Legeavdeling.
Salg av aksjene i Partnerplast, Strandgaten 41, Trallfa Løwenstrasse III og Trallfa Forus IV.
Kjøp av aksjer i Nordskog.

Trallfa Industrier                                                                                               

Kjøp av eiendom på Fister.
Kjøp av aksjer i Jæren Skoglag.
Tegning av aksjer i SSB Næringseiendom 9.
Kjøp av aksjer i Norsk Kraft, eierandel 40%.
Salg av aksjene i Trolls of Norway.
Kjøp av eiendom gnr 2 bnr 19 i Klepp kommune og etablering av Trallfa Storhauggården.
Trallfa Investering (M. Underhaug 100%), Trallfa Capital X, B. Underhaug X og Trallfa Industrier (O. Underhaug 100%).
Trallfa Capital X fusjoneres med Trallfa Capital og får navnet Trallfa Capital.

 

Trallfa
Salg av kontor på Aker Brygge, Oslo.

Trallfa Industrier    
Salg av aksjene i Colosseum Dental til IK.
Salg av Trallfa Trolls og Trollheia Eiendom.
Storhauggården ferdig rehabilitert og utleid.
Signering av samarbeids- og selskapsavtale for Gravarsveien-området, reguleringsarbeid igangsatt.

Trallfa Industrier
Salg av eiendommen Trallfa Solasplitten I.
Overdragelse av parsell, 871 kvm i Sola Kommune, til Trallfa Solasplitten X.

Trallfa Capital
Fusjon av Trallfa Industrier og B. Underhaug inn i Trallfa Capital.

 

Trallfa Capital 

Trallfa Alfa og Trallfa Beta utfisjoneres fra Trallfa Capital.
Kjøp av gnr 111, bnr 421, snr 5 i Langgaten 12, Sandnes og etablering av Trallfa Focus.
Etablering av Trallfa Potteridokken (Gravarsveien).
Salg av Trallfa Solasplitten X.
Salg av aksjene i Solasplitten II.

Trallfa Capital 
Trallfa Capital flytter til nye lokaler i Langgaten 12, Sandnes.
Trallfa Beta endrer navn til Trallfa. Trallfa Alfa endrer navn til B. Underhaug.
Salg av aksjene i Nordskog.

Trallfa
Trallfa kjøper Nordbøgata 9a, Stavanger (20% eierandel).
Etablerer Nordbøgata 9A, Huset på Holmen. Utvikler eiendommen.

Trallfa    
Trallfa og firmaet Harald Espedal etablerer Vestvendt Eiendom (50/50 eierandel).

Trallfa/Vestvendt Eiendom kjøper Østervåg 30, Stavanger (Le Café Francais).
Trallfa flytter til nye lokaler i Nordbøgata 9A, Stavanger.