En

Trallfa

Trallfa Finans

Kraft og eierskap

Trallfa gruppens finansplasseringer er orientert i Trallfa Capital AS og omfatter plasseringer innen Eiendom, Finans, Aksjer og Likviditet. Trallfa gruppen er den største eieren i Norsk Kraft AS, et finanshus med industrielt utgangspunkt i energibransjen. Med utgangspunkt i bransjekunnskap er selskapet en ledende rådgiver innenfor utvikling og finansiering av småkraftverk. Selskapet tilbyr også, via NK Funds AS, investeringsmuligheter rettet mot kraftmarkedet.